Ito ay upang hilingin na ang aking mga fingerprint at litrato ay sirain. Kinikilala ko na aabisuhan ako sa pamamagitan ng sulat sa address na ibinigay sa ibaba kapag natanggap na ang aplikasyon at pagkatapos ay muli kapag nakumpleto na ang proseso. Kinikilala ko rin na ang kahilingang ito ay maaaring hindi pagbigyan kung ang mga pangyayari ay nasa labas ng mga alituntunin ng Victoria Police Department Policy.