VicPD Community Survey

Kung naimbitahan kang kumpletuhin ang 2024 VicPD Community Survey, at nakatanggap ng natatanging access code, mangyaring mag-click dito upang ma-access ang 2024 survey.

Kami ay bahagi ng komunidad na aming pinaglilingkuran. Iyon ang dahilan kung bakit taun-taon ay nagsasagawa kami ng isang komprehensibong survey sa komunidad upang matiyak na naihahatid namin ang pinakamahusay na posibleng serbisyo sa pagpupulis sa mga komunidad ng Victoria at Esquimalt.

Ang disenyo ng survey ng komunidad ng VicPD ay batay sa mga alituntunin ng Statistics Canada, isang pambansang pag-scan sa kapaligiran ng mga kasalukuyang survey ng pulisya, pati na rin ang mga nakaraang survey na aming pinangasiwaan, na nagbibigay-daan para sa pagsusuri ng trend.

Nais kong pasalamatan ang lahat ng mga sumasagot sa survey na naglalaan ng oras upang ibahagi ang kanilang mga saloobin sa kanilang mga priyoridad at alalahanin sa kaligtasan ng publiko, kung paano tayo magiging isang departamento ng pulisya, at kung paano tayo magiging mas mahusay. Inaasahan ng VicPD Senior Leadership Team na tuklasin kung paano natin maipapatupad ang feedback na ito para sa kapakinabangan ng ating mga komunidad

Del Manak
Punong Konstable