Serbisyo

Mag-ulat ng Insidente Online

Kailangang mag-ulat ng isang insidente, ngunit hindi makakapasok sa istasyon at ayaw maghintay sa telepono? Direktang mag-ulat mula sa iyong computer, smartphone o tablet.

Mga Pagsusuri sa Impormasyon ng Pulisya

Ang Departamento ng Pulisya ng Victoria ay nagsasagawa ng Mga Pagsusuri sa Impormasyon ng Pulisya para sa mga residente ng Lungsod ng Victoria at Bayan ng Esquimalt lamang. Ang mga hindi residente ay dapat mag-aplay sa kanilang lokal na ahensya ng pulisya.

Kahilingan sa Pagbabalik ng Ari-arian

Ang lahat ng pagbabalik ng ari-arian ay nangangailangan ng nakaiskedyul na appointment. Upang humiling ng appointment, mangyaring kumpletuhin ang online na form upang ang aming kawani ng Exhibit Section ay makapag-ayos ng angkop na oras kasama ka.

Kalayaan ng Impormasyon

Sinusuportahan at hinihikayat ng Victoria Police Department ang bukas at malinaw na komunikasyon sa publiko. Naiintindihan namin na paminsan-minsan, ang mga kahilingan sa Freedom of Information ay ginagawa na may implikasyon na ang impormasyong hinihiling ay para sa pampublikong interes at mahalaga para sa publiko na malaman.