Proseso ng Pagpapalit ng Pangalan

Dapat kang mag-aplay para sa pagpapalit ng pangalan sa pamamagitan ng Vital Statistics Agency ng Pamahalaang Panlalawigan. Nag-aalok ang VicPD ng mga serbisyo sa fingerprinting para sa prosesong ito.

Kakailanganin mong bayaran ang mga sumusunod na bayarin sa VicPD sa oras ng fingerprinting:

  • $50.00 na bayad para sa fingerprinting
  • $25.00 para sa RCMP Ottawa

Ang iyong resibo ay tatatakan na nagsasaad na ang iyong mga fingerprint ay naisumite nang elektroniko. DAPAT mong isama ang iyong resibo ng fingerprint sa iyong Aplikasyon sa Pagbabago ng Pangalan.

Isusumite ng aming opisina ang iyong fingerprint sa elektronikong paraan at ang mga resulta ay direktang ibabalik sa BC Vital Statistics mula sa RCMP sa Ottawa. Kakailanganin mong ibalik ang lahat ng iba pang dokumentasyon mula sa iyong aplikasyon sa Vital Statistics.

Para sa karagdagang impormasyon mangyaring pumunta sa http://www.vs.gov.bc.ca o telepono 250-952-2681.