2-MAQSAD – Jamoatchilik ishonchini oshirish

Jamoatchilikka asoslangan samarali politsiya faoliyati uchun jamoatchilik ishonchi zarur. Shuning uchun VicPD jamoatchilikni jalb qilish, turli hamjamiyatlarimiz bilan hamkorlik qilish va oshkoralikni maksimal darajada oshirish orqali biz hozirda bahramand bo'lgan jamoatchilik ishonchini yanada oshirishni maqsad qilgan.