Lưu Trữ

Sở Cảnh sát Victoria cam kết cung cấp một trang web tôn trọng quyền riêng tư của bạn. Tuyên bố này tóm tắt chính sách bảo mật và các thông lệ trên trang web vicpd.ca và tất cả các hệ thống, quy trình và ứng dụng liên quan dưới sự kiểm soát trực tiếp của Sở Cảnh sát Victoria. Sở Cảnh sát Victoria tuân theo Đạo luật Tự do Thông tin và Bảo vệ Quyền riêng tư (FOIPPA) của British Columbia.

Tổng quan về quyền riêng tư

Sở Cảnh sát Victoria không tự động thu thập bất kỳ thông tin cá nhân nào từ bạn. Thông tin này chỉ có được nếu bạn tự nguyện cung cấp thông qua việc liên hệ với chúng tôi qua email hoặc thông qua các biểu mẫu báo cáo tội phạm trực tuyến của chúng tôi.

Khi bạn truy cập vicpd.ca, máy chủ web của Sở Cảnh sát Victoria sẽ tự động thu thập một lượng thông tin tiêu chuẩn hạn chế cần thiết cho việc vận hành và đánh giá trang web của VicPD. Thông tin này bao gồm:

  • trang mà bạn đã đến,
  • ngày và giờ yêu cầu trang của bạn,
  • địa chỉ Giao thức Internet (IP) mà máy tính của bạn đang sử dụng để nhận thông tin,
  • loại và phiên bản trình duyệt của bạn, và
  • tên và kích thước của tệp bạn yêu cầu.

Thông tin này không được sử dụng để xác định những cá nhân đến với vicpd.ca. Thông tin này chỉ được sử dụng để giúp VicPD đánh giá các dịch vụ thông tin của mình và được thu thập tuân theo Mục 26 (c) của Đạo luật Tự do Thông tin và Bảo vệ Quyền riêng tư (FOIPPA) của British Columbia.

Cookie

Cookie là các tệp tạm thời có thể được đặt trên ổ cứng của bạn khi bạn truy cập một trang web. Cookie được sử dụng để theo dõi cách khách truy cập sử dụng vicpd.ca, nhưng Sở Cảnh sát Victoria không lưu trữ thông tin cá nhân qua cookie, VicPD cũng không thu thập thông tin cá nhân của bạn mà bạn không biết khi bạn duyệt trang web này. Bất kỳ cookie nào trên vicpd.ca đều được sử dụng để hỗ trợ việc thu thập thông tin thống kê ẩn danh như:

  • loại trình duyệt
  • kích thước màn hình,
  • mô hình giao thông,
  • các trang đã truy cập.

Thông tin này giúp Sở Cảnh sát Victoria cải thiện cả Vicpd.ca và dịch vụ của nó đối với công dân. Nó không được tiết lộ cho bất kỳ bên thứ ba. Tuy nhiên, nếu bạn lo lắng về cookie, bạn có thể điều chỉnh trình duyệt web của mình để từ chối tất cả cookie.

Địa chỉ IP và bảo mật

Máy tính của bạn sử dụng một địa chỉ IP duy nhất khi duyệt Internet. Sở Cảnh sát Victoria có thể thu thập địa chỉ IP để theo dõi bất kỳ vi phạm bảo mật nào trên vicpd.ca và các dịch vụ trực tuyến khác. Không có nỗ lực nào được thực hiện để xác định người dùng hoặc các hình thức sử dụng của họ trừ khi việc sử dụng trái phép trang web vicpd.ca bị phát hiện hoặc được yêu cầu cho một cuộc điều tra thực thi pháp luật. Địa chỉ IP được lưu trữ theo thời hạn phù hợp với các yêu cầu kiểm toán hiện có của Sở Cảnh sát Victoria.

Quyền riêng tư và Liên kết bên ngoài 

Vicpd.ca chứa các liên kết đến các trang bên ngoài không được liên kết với Sở Cảnh sát Victoria. Sở cảnh sát Victoria không chịu trách nhiệm về nội dung và các hoạt động bảo mật của các trang web khác này và Sở cảnh sát Victoria khuyến khích bạn kiểm tra chính sách bảo mật và tuyên bố từ chối trách nhiệm của từng trang trước khi cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào.

Thông tin thêm

Để yêu cầu thêm thông tin, vui lòng liên hệ với Văn phòng Tự do Thông tin và Bảo vệ Quyền riêng tư của VicPD theo số (250) 995-7654.