Hnub: Tuesday, Lub Xya hli ntuj 28, 2022

Cov ntaub ntawv: 22-23685

Victoria, BC - Saira Taylor, uas yog qhov kev ceeb toom ntawm tus neeg ploj lawm, tau ua nyob ua tsaug rau ib tsoom phooj ywg sawv daws uas tau pom Saira sawv ntxov no thiab hu rau tub ceev xwm. Saira muaj kev nyab xeeb.

Ua tsaug rau koj qhia Saira cov ntaub ntawv.

-30-